แนะนำสาย iee 1394 คุณภาพดี ๆ หน่อยครับ
ทั้งแบบ หัวเล็กปลายหัวใหญ่
และแบบหัวใหญ่ 2 ด้านครับ
แนะนำยี่ห้อ หรือสถานที่หน่อยครับ ธรรมดาที่ขายเป็นสีขาว ใส ๆ ไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพ