คือว่าผมเล่น MSN ลองเทสกล้อง ด้านผมภาพจากกล้องกลับดูชัดเจนดีแต่ด้าน ตรงข้ามกลับดูมั่วมืดจนไม่รู้เรื่องเลยครับเป็นที่สาเหตุอะไรครับ