ไม่ใช่ผมคนเดียวแน่ๆ ที่เล็งอยู่ ใครเห็นร้านไหนของเข้ามา ช่วยมาบอกกล่าวกันด้วยเด้อ