สมมุติว่าผมส่ง email จาก Outlook Express ไปให้นาย aaaa บริษัท bbbb

คือ aaaa@bbbb.co.th พร้อมกับแนบไฟล์งานไปด้วย แล้วพบว่าส่งไปผิดไฟล์

และไม่อยากให้ไปลายทางเปิดอ่าน จะมีวิธีเรียกคืน email นี้ อย่างไรครับ

เคยมีคนบอกว่า ให้ใช้คำสั่ง Recall แต่หาใน Outlook Express แล้ว ไม่เจอครับ

ต้องทำอย่างไรครับ