คือว่าตอนนี้ ใช้เน็ตของTrueอยู่ครับ ละพอดีต่อคอมไว้ 2 เครื่อง โดยต่อจาก Modem เข้ามายัง PC [ผมใช้สาย USB] ละ ต่อสายแลน จากPC ไปยัง โนตบุ๊ก
คือเวลา เราให้โน๊ตบุ๊กเล่นเน็ตได้ต้องเปิด PC ไว้ครับ

แต่ตอนนี้ พอดีมีคอม 3 เครื่อง ละอยากจะทำระบบ Lan ใหม่คือ ผมจะซื้อ Hub&SW แล้วให้ต่อจาก Modem มายัง Hub แล้วก็ต่อคอมอีก 3 เครื่อง
*ที่อยากรู้คือ ถ้าผมต่อแบบนี้มันจะต่อได้ไหมครับ รบกวนที*

พอดี Modem รุ่น Prestige 900 Series [เน็ตCable]
แล้วเวลา จะเข้าเน็ตทีมันต้อง Connect อีกครับ
*ขอบคุณล่วงหน้าครับ*