เวลาไม่ยังเปิดตัวเข้าเว้ป ie มันก็ไม่ขึ้นนะครับแต่พอเปิดอันนี้มันก็ขึ้นตามมาด้วยอ่ะแล้วมันคืออ่ะไรหรอครับhttp://www.upfile.in.th/view.aspx?It...8-00e08127749e