ราคาก็ถูกกว่า 3000-4000 พันบาท น่าเชื่อถือไหมครับ แล้วถ้าจะซื้อควรสังเกตุอะไรบ้างครับ