สวัสดีครับ ผมใช้Motherborad GIGABYTE รุ่น GA-7VRX /VIA KT333 AGPset /Socket A FSB 200/266 CPU/3 DDR DIMM/ATX/5 PCI/AC97/ATX133/USB 2.0 กับ AMD Athlon 1800ครับ ใช้มารวม 5 ปี เมื่อ 4พ.ย. ที่ผ่านมาปรากฎว่าเครื่องแฮงค์ต้องลงโปรแกรม Windows XP Professional SP 2และWindows XP Office 2003 ใหม่ ทางร้านคอมที่จังหวัดพิจิตรนั้น บอกว่าเมนบอร์ดของผมนั้น C ที่ติดมากับเมนบอร์ดนั้นเริ่มเสื่อม โดยมีการบวมที่ C บางตัว จำเป็นต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดและต้องเปลี่ยน CPU Athlon 1800 ด้วย ผมจึงขอคำแนะนำจากเพื่อนๆสมาชิกถึงการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยครับ ขอบคุณครับ