ผมมีไฟล์ *.avi(divx,xvid) ใช้โปรแกรม TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring แปลง โดยทำเมนู ไว้เรียบร้อย แต่พอเสร็จ ไฟล์ที่ได้เหลือ ไฟล์เดียวเป็น *.divx เมนูที่สร้างไว้หายไป แก้อย่างไรครับ