คือว่า สมมุติ เรา รัน C:\AppServ\php\php.exe Z:\script\script.phpเราเขียนใส่ note แล้วเซฟ เป็น .bat

ประมาณว่า

echo
C:\AppServ\php\php.exe Z:\script\script.php

แล้วเซฟ
เวลารันมันจะรัน ทิ้งไว้หน้าจอ

เรามีวิธีให้มันไป ซ่อน ตัวหรือว่า ไปอยู่ที่ System tray หรือเปล่า