ตั้งแต่ใช้ Router ของ TOT รุ่น Xavi 8824r เดินสาย Lan ก็ Seed ไม่ได้เลยครับ