สุดยอด !!Anti Virus สำหรับ แฟรชไดรว์ (อัพเดท v1.6.0)
แอนตี้ไวรัส ลงง่ายคลิกทีเดียวจบ ไม่ต้องลบตัวเก่า สร้างขึ้นเพื่อป้องกันไวรัสจาก

แฟรชไดรว์โดยเฉพาะ (อัพเดท v1.6.0)
http://downloadgroup.blogspot.com/2007/

11/hot-anti-virus-for-flashdrive.html

เว็บเก่าเสียครับ ประมาณ 15 วันจะกลับมาใช้ได้