คือ ผมก็ไม่ได้ทำไรมันนะ ใช้งานปกติ นั่งเกมกะเพื่อนยังมีเสียงอยู่ พอตื่นมาอิกวัน มันดันไม่มีเสียงซะล่ะ
เช็คที่ลำโพง กะสายแล้ว ไม่มีปันหาคับ ใช้ได้ปกติ เรยคิดว่าน่าจาเป็นที่บอร์ดง่ะ
เช็คที่ sound and audio device แล้ว ก้อปกติคับ ไม่มีอันไหน mute ดันขึ้นไปสุดทุกอัน
ช่วยดูให้ทีคับ