อยากจะ OC RAM ครับ ใช้ P35-DS3R แรม GSKIll 512*2 บัส 800 5-5-5-15
อยากทราบ การ OC ใน BIOS อะครับว่า ต้องปรับตรงไหน มั่ง