แนะนำไปตั้งในห้อง Toy ครับ ถ้าเจอขอลบนะครับ ไม่ย้าย

ขอบคุณครับ