ทำไมผมทำ BSEL e4300 กับ ASUS P5VD2-X ไม่ได้หละครับวานผู้รู้ช่วยทีครับ