ลงวิสต้า 32 บิทครับ แต่ว่าพอลงพวกโปรแกรมฟังเพลงอย่าง
winamp ลองแอดเพลงไทยดูปรากดว่ามันเปนภาษาต่างดาว
วินโดวมีเดียก็เปนครับ จะแก้ยังไง