Disable ซาวการ์ดออนบอร์ดมาเพราะมันพังไป
ซื้อ Audigy Value มาแทน แต่พอต่อเสียบไมเข้าไป แล้วจะกดอัดเสียง คอมมันบอกไม่เจอไมโครโฟนครับ
เปนอะไรหว่า