ทำไม corsair TWIN2X2048-6400 ผม ตั้ง auto ไว้ เล่เกมแล้วชอบหลุด ก็เลยมาตั้ง บัส 800
มันก็หลุดอีก เลยลดลงมา เหลือ 667 มันไม่หลุดครับท่าน ก็เลยรู้ว่าเป็นที่ บัสแรม

ต้องแก้ยังไงครับ กว่าจะหาปัญหาเจอ แทบแย่