ท่านใดมีโปรแกรมV-ray plugin 3dsmax9 for vistaขอหน่อยครับ

T^Tเปลี่ยนเป็นvistaแล้ว ใช้ V-rayไม่ได้ ท่านใดมี ช่วยส่งให้ที