กดrunกี่ทีตัวเกมก็ไม่ขึ้นมาครับ ทั้งๆที่สเปคผ่านทุกอย่าง