เช็ค Disk แล้วเครื่องค้าง แก้ไม้หาย

เช็คที่ บอร์ด / แรม / HD / Psu ( เอาตัวอื่นมาใส่) ใหม่ก็ไม่หาย

ลง Window ใหม่ก็ไม่หาย ( xp 2006 v.4)

เครื่องใช้แค่เดือนเดียวเองครับ ใช้งานอื่นปกติครับ

Amd x2 4000+ / NF6G / 1G*2 / 7300gt