ใช้กับลำโพง Altec lansing ACS45.1 ต้อง set อะไรเพิ่มบ้างนอกจาก eq ขอคำแนะนำหน่อย