ใน bios ควรเปิดหรือปิด CPU Quicp อ่ะ

อยากรู้ไว้ทำอะไร ตอนนี้ปิดอยู่ อ่ะ