HDD แบบนี้ ถ้าเสียบค้างไว้กับเครื่องเลยจะเป็นไรไหมครับ
บางทีโหลดค้างไว้อยู่แล้วไม่อยากดึงออก

ปล. 1.มันไมเห็นมีวิธี่ดูแลรักษาให้มาเลย
2.หรือว่ามันก็เหมือน แฟลชไดรฟ์ ธรรมดานี่เองที่ใช้เสร็จเมื่อไรก็ค่อยดึงออก