แบบว่าเอา ฮอปปิ้งของ ซ๊อกเก็ตเอ สมัยดูร่อน มาใส่ที่รางฮอปปิ้งของ
Tt TMG A2 มันจะเอาไปลงบอร์ดซ๊อกเก็ตเอได้ไม๊คับ

มีใครเคยลองมั่ง พอดีมี Asus A7M266 อยู่จะลองปลุกมันขึ้นมาดูน่ะ
ไม่แน่ใจว่าจะติดพวกคาปา รึ PSU ไม๊