ต่อเน็ตผ่านสาย LAN จาก condo .work ไหมคับ นี่กำลังเสีย350บาท/ด ผุ้มีประสบการ ช่วยตอบดว้ยนะคับ