ขอโปรแกรม hddlfe ตัวเต็มหน่อยครับ ไปโหลดจากเวบของมันมันเป็น trial version อ่ะคับ