คอมตัวนึงเสียบอนาลอก อีกตัวนึงเสียบ DVI พร้อม ๆ กัน เพื่อใช้จอ LCD จอเดียว

ไม่ทราบว่าทำได้ไหมครับ