อัพเดตวิน ธรรมดาผ่าน ie 7 แล้วพอมันให้ รี เครื่อง เปิดมาอีกที cd หาย