อยากรู้อ่ะว่าใันจะลากได้ถึงไหน ซิ้งเดิมนะ
มีสูตรให้ก็ดีนะ