ผมใช้ไอคันโยกเล่นให้ขยับตัวไม่ได้อ่ะครับ
Devil May Cry 3 Special Edition
ใครรู้วิธีมั้ง
เอาไปใช้ขยับตัวใน NBA Live ได้แต่พอมาลง DMC3SE
เล่นสั่งมันหันหน้าวิ่งไปทางไหนไม่ได้
ใครรู้วิธีมั่ง