ใครใช้ eee pc asus แล้วซื้อ sdhc 4-8g มาใช้ อาจมีปัญหากับการ์ดรีดเดอร์ในตัว ทำให้ไม่สามารถไรท์ไฟล์ขนาดใหญ่ ได้

suorce:www.eeeuser.com