ผมใช้ nero vertion ไรท์ ไฟล์ .dat ที่ดึงมาจาก vcd เพื่อทำเป็น DVD
แต่พอทำเสร็จ แผ่นที่ได้ ไม่มีเสียงคนร้อง หาที่ปรับเสียง L-R ก็ไม่มี
แต่ DVD ที่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไป มีที่ตัดเสียง ดนตรี คนร้องได้ปกติ
ใช้ nero 8.9.50 ครับ
จะไรท์ไว้ร้องปีใหม่ที่ต่างจังหวัดครับ