เห้นออกมาถี่เหลือเกิน ไม่ทราบว่าจะเอามาอัพเดต8400M G ของโนตบุคได้ไหม