Quad Core มีคำสั่งที่ใช้ในการประมวลผลไหมครับ แบบไปป์ไลน์น้ะครับ 14คำสั่งประมาณนี้
ผมอยากรู้น้ะครับใครรู้ช่วยบอกผมทีน้ะครับ ท่านผู้รู้ มันจะเหมือนกับรหัส Mnemonicไหมครับ