เห็นไม่มีไครพูดถึงเลยสงใสใช้อยู่คนเดียวอยากรู้ว่า
AMD Turion MK38 เทียบได้กับ INTELL รุ่นไหน