เคยไร้แต่่ cd ไม่รุ้มันเหมือนกันมั๊ย เพราะ DVD มีเมนุเลือกภาษาและเสียง

ข้อ1ตามรูป . ลากใส่หมดแล้วไร้เลย ถูกมั๊ย ?ข้อ2.ตามรูป แถบสีน้ำเงินทึบ จะมองเห็นเป็นรุป cd ถ้าเรามีโปรแกรม iso [แต่ในภาพเป็นโคโล จึงมองไม่เห็นเป็นรูป แผ่น dvd] เข้าไปแล้วจะเจอข้อมูลแบบข้อ1 แล้วทำเหมือนข้อ1 หรือ ลาก ไฟล์รูปแผ่น dvd ใส่โปรแกรมไร้ แล้วเขียน dvd ได้เลย


ขอบคุณล่างน่ากั๊บ