พอดีไปได้ SB 0900 มา

ผมอยากถอด DTS รบกวนทีครับว่าต้องทำยังไง