ใครเคยเอา NB Samsung ไปเคลมมั่งครับ ไม่ทราบว่ามันรอของนานไหมครับ แนะนำหน่อยครับ 0ไหนเคลมได้ไวๆหรือได้เลยยิ่งดีครับ