พอดีจะเดินทางขึ้นกรุงเทพ แล้วถนนที่น้ำท่วมตอนนี้สายเอเชียมันใช้ได้หมดหรือยังคับ เดินทางัวนที่9นี้