ตอนนีั โอซี อยู 3.7 อยากไป4.0 แนะนำด้วยครับ

m/b g/g GA-MA790gp-ud4h
cup AMD PhenomIIx2 550 Be 3.1ghz
ram corsair cm2x1024-8500c5d
cpu c/l v6gt