คืออยากทราบว่า จะสามารถ โคลนโปรแกรมที่ติดตั้งไปแล้ว นำไปติดตั้งในเครื่องอื่นได้ไหม ในกรณีที่ไม่มีแผ่นโปรแกรมนั้นๆครับ