ใครมีเยอะขอบีบใส่ฟายซิบให้หน่อยครับอยากได้มากเก็บสะสมอยู่ครับ