ซิ้งระบายความร้อนของมอสเฟส รุ่นนี้ซื้อของโมเดลไหนมาใส่ได้บ้างครับ แล้วต้องทาซีลีโคลที่ซิ้งเปล่าครับ

ของตัวจริงๆมันมีรูเปล่าครับ เพราะว่าเห็นรูปตัวอย่างเห็นมันเหมือนมีรูอ่ะครับ