อยากทราบว่าถ้าเราจะ Burn CPU โดยใช้ Orthos ต้องทำใช้เวลานานเท่าไรครับ ขอบคุณครับ