มีใครใช้เป็นไหมคับ ช่วยแนะนำวิธีใช้เบื้องต้นให้ที่ หรือมีเวปใช้เรียนช่วยบอกทีคับ