พอเปิดเกมส์ มันขึ้นแต่ไตเติล แล้วก็น้าจอมืดคัพ
เป็นเพราะรัยคัพ