call of duty black ops สงสัยครับว่าถ้าเก็บของครบแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ
ที่มันชือว่า INTEL เน่ยแหละครับ
ใครที่เก็บจนครับแล้วช่วยบอกที่ครับ เพราะบางด่านหายากมาก
ขอบคุณครับ