ท่านผู้รอบรู้ทั้งหลายช่วยตอบที จอโน๊ตบุ๊ค pressario v3000 เอาไปใส่ cq40 ได้ไหม พอจะทราบบ้าางไหม